קצת עלינו

 • תאגיד "מעיינות החוף" אשר החל פעילותו בינואר 2013, עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרות ומתקני המים והביוב בעיר קריית ביאליק. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב. 
 •  תאגיד "מעיינות החוף" פועל בשקיפות מלאה ולפי ערכים ואמות מידה שנקבעו על-ידי רשות המים הממשלתית. 
 • בין היתר, מתחייב התאגיד לספק לתושבי העיר מים ושירותי ביוב באיכות, ביעילות ואמינות, תוך הקפדה על מעורבות והתחשבות בערכים חינוכיים של חיסכון במים ושמירה על איכות הסביבה. 
 • העברת האחריות השוטפת של תחומי המים והביוב לידי "מעיינות החוף" מאפשרת התייעלות כספית, השקעות במערכות ובתשתיות, תחזוקה ראויה של המתקנים והצנרת הפזורים ברחבי העיר וכמובן שיפור איכות השירות לתושבים ולבתי העסק הפועלים בה. 
 •  כל ההכנסות הנובעות מאגרות ומהיטלי המים והביוב יופנו ישירות לתאגיד, וישמשו לתפעול ולפיתוח תשתיות המים והביוב בקריית ביאליק.   

מטרותיו העיקריות של תאגיד 'מעיינות החוף':

 •  שיפור איכות השירות לצרכני המים בקריית ביאליק וטירת כרמל.
 •  שמירה על איכות מים גבוהה.
 •  טיפול ופינוי יעיל של מי הביוב של העיר קריית ביאליק וטירת כרמל למכון טיהור השפכים האזורי.
 •  תחזוקת מערכות המים והביוב של העיר קריית ביאליק וטירת כרמל.
 •  שיקום, פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב ברחבי הערים.
 •  פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות.
 •  שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.
 •  חיסכון במים וחינוך לערכים סביבתיים.
 •  תפעול תחומי המים והביוב בעיר על בסיס של משק כלכלי סגור והבטחת תמורה מלאה לתשלומים המשולמים. 

מידע כללי

 • תאגיד "מעיינות החוף" משרת את תושבי קריית ביאליק וטירת כרמל,  סה"כ כ 75,000 תושבים וכ- 35,000 צרכנים. לרבות בתי העסק הפועלים בהן.
 •  צריכת המים של הערים נאמדת בכ-5.4מיליון מ"ק בשנה.
 • את המים רוכש תאגיד "מעיינות החוף" מחברת מקורות.
 • למידע נוסף על "מעיינות החוף" ראה מדור שאלות ותשובות .