ה'

הטמעה- תהליך שבו התאים הצמחיים הופכים את אנרגיית השמש לאנרגיה כימית (ייצור סוכרים), ובמהלכה נצרך CO2ומשתחרר חמצן.

הידרוגאולוגיה- התורה המתארת את התהליכים המתרחשים במי התהום המצויים בתוך שכבות הסלעים, הבונות את קרום כדור הארץ.

הידרוגרף- עקום המתאר את השתנות הספיקה באפיק הנחל במשך הזמן.

הידרולוגיה- התורה המתארת את תפוצת המים על פני הקרקע ומתחתיה, ואת התהליכים המתרחשים בהם.

הידרוספירה- מעטפת המים סביב כדור הארץ.

היסטרזה- תלות שאינה חד-חד-ערכית בין שני מדדים, הנובעת מכיווניות התהליך, כגון: תכולות שונות של רטיבות עבור מתח נימי נתון בגלל תהליך ייבוש או הרטבה של הקרקע.

היפולימניון- השכבה העמוקה באגמים משוכבים.

המלחה- תהליך שבו גדלה המליחות של הקרקע או המים (העיליים או התת-קרקעיים).

הסעה- העברה ממקום למקום של חומר (או אנרגיה) באמצעות זרימה של מים או רוח (או חום).

העתק- שבר בקרום כדור הארץ שחלה תזוזה יחסית משני צדדיו.

הפחתה- תהליך שנוצרים בו פתיתים. בתהליך זה נדבקים חלקיקים קטנים זה לזה ויוצרים חלקיקים גדולים המסוגלים לשקוע אל קרקעית מאגר המים.

הפלרה- הוספת פלואור למים למען בריאות השיניים.

התפלה- הוצאת המלחים מהמים המלוחים, או ממי הים. בתהליך זה הופכים מי הים למים הראויים לשתייה.

 

ז'

זיאופלנקטון- היצורים החיים השעירים החיים במים.

זיהום- תהליך כניסת חומרים שאינם טבעיים לסביבה הטבעית העשוי לגרום נזק לחי, לצומח או לדומם.

זיקוק- תהליך שמסולקת בו הפסולת מהחומר הגולמי. במים - תהליך שמסולקים בו המלחים המומסים באמצעות אידוי המים ועיבויים.

זריעת עננים- תהליך שמפזרים בו חלקיקים בעננים, חלקיקים אלו משמשים נבטי גיבוש וסביבם מתעבים האדים ונוצרות טיפות.

 

ח'

חדירות- תכונות החומר הנקבובי ליכולת זרימת נוזלים דרכו.

חוק ג'יבן-הרצבג- משוואה הקובעת יחס בין מפלס מי התהום באקווה חופית מעל פני הים לבין עומק הפן-ביני (עם המים המלוחים) מתחת לפני הים.

חוק דרסי- משוואה מתמטית הקובעת את שטף המים בתווך נקובי כפונקציה של המוליכות ההידראולית ומפל העומד ההידראולי.

חידור- המילוי החוזר של מי התהום הנובע בדרך כלל מחלחול מים מטאוריים (גשמים) דרך הקרקע.

חיטוי- השמדת גורמי תחלואה. החיטוי נעשה בדרך כלל באמצעות הוספת כלור אקטיבי (כלורינציה) למים.

חישה מרחוק- חקירת התנאים והחומרים בפני השטח באמצעות מטוסים או לוויינים המצוידים באמצעי תצפית (מצלמה, רדאר וכוד').

חרסית- סלע או מינרל המורכב בעיקר מתחמוצות אלומיניום וצורן (הידרו-אלומו-סיליקטים) שמבנה הגביש שלו נראה כמו לוחות דקים, בעל תכונות מיוחדות של ספיחה ותפיחה.