מערכת הביוב והולכת השפכים אשר נמצאת באחריות התאגיד כוללת צנרת באורך עשרות ק"מ בקטרים שונים, הפרושה ברחבי העיר וקולטת את שפכי הצרכנים הפרטיים ובתי העסק. ביוב זורם באופן גרביטציוני לשש תחנות שאיבה המצויות בקרית ביאליק.

תחנות שאיבה אלו מזרימות את הביוב למערכת הולכת השפכים האזורית משותפת לכל הקריות, שירות למט"ש חיפה (מכון טיהור השפכים של איגוד ערים חיפה). מכון הטיהור, מבוצע תהליך לטיפול וטיהור במי השפכים והפיכתם למי קולחים אשר משמשים להשקיה חקלאית בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות.

תחזוקת רשת הביוב בקרית ביאליק ובטירת כרמל מבוצעת באופן שוטף ע"י צוות תאגיד המים ובאמצעות קבלנים האחראים על תחזוקת תחנות השאיבה, שטיפת קווי הביוב ותחזוקתם השוטפת, הפעלת שירותי ביובית, פתיחת סתימות ומניעת גלישות ביוב לסביבה.

 מערכת הביוב הציבורי מוגדרת מקטע הצינור המוליך את הביוב משוחת הביוב האחרונה במגרש, אל השוחה הראשונה המצויה בשטח הציבורי וממנה והלאה.

בכל גילוי של בעיה ברשת הביוב הציבורי, יש לפנות למוקד 1-800-850-820 ולהודיע על הבעיה. צוות התאגיד יגיע במהרה על מנת לפתור את התקלה ולהשיב את זרימת הביוב לתיקנה. מידה ומדובר בתקלה ברשת הביוב הפרטית (השייכת לבניין, או למגרש), יש לפנות לאינסטלטור פרטי, כיוון שלתאגיד המים אין סמכות לטיפול בתחום שאינו ציבורי.

טיפ: אחת הבעיות העיקריות הגורמות לסתימות חוזרות במערכת הביוב, הן הפרטית והן הציבורית, הנה השלכת פסולת כגון מגבונים לחים לאסלות. הדבר גורם לסתימות קשות, למטרדי ריח, גלישות לסביבה ומפגעים תברואתיים. יש להימנע מהשלכת מגבונים לחים לאסלה ובכך לתרום לשיפור איכות החיים והסביבה!

 

סייעו לנו לשמור על מערכת הביוב העירונית