ברז

בדצמבר 2001 התקבל בכנסת חוק תאגידי המים. החוק נולד בכדי לייעל את שירותי אספקת המים לאוכלוסיה ולגרום לכך שיושקעו במשק המים כל המשאבים הנדרשים לשמירה על כמות המים ואיכותם. 

עד חקיקת החוק הייתה האחריות לאספקת מים לתושבים בידי הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות וכו'), כאשר השירות שניתן לצרכני המים והטיפול השוטף בתשתיות, לא תמיד עמד בסטנדרטים המקובלים.

על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב שיפעל בנפרד מהרשות ויאפשר את שדרוג תשתיות המים והביוב, תוך שיפור השירות.

תאגיד 'מי ביאליק' החל את פעילותו בינואר 2013, על ידי עיריית קרית ביאליק כמתחייב מהוראות חוק זה (להלן חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001) . החל מתאריך 1.9.16 , התאגיד קיבל על עצמו את
האחריות על תשתיות המים והביוב גם בעיר טירת כרמל ובכך הפך לתאגיד אזורי המעניק שירות לשתי הרשויות גם יחד. בהתאם לכך שם התאגיד והלוגו שלו שונו ל'מעיינות החוף'. התאגיד פועל כגוף עצמאי, עסקי וכלכלי.

 

סרטון עשור לתאגיד