תמונה של ידיים עם זרם מים

תאגיד 'מעיינות החוף', מאמין במתן שירות אדיב ויעיל לצרכניו. התאגיד אמון על אספקת מים סדירה ובאיכות טובה, שדרוג תשתיות המים והביוב בעיר ואף שואף לצמצם ככל שניתן תקלות ותופעות בזבוז ומפגעים סביבתיים.

להלן יעדי החברה העיקריים:

  •   המשך שיפור השירות לתושבים.

  •   מימוש תכנית השקעות.

  •   הקטנת פחת המים.

  •   אחזקה שוטפת לתשתיות מים וביוב.

  •   היערכות לחירום.