• תאגיד "מעיינות החוף" מעניק שרותי מים וביוב לתושבי העיר קריית ביאליק - כ-45,000 תושבים, שהם כ-19,000 צרכנים ולתושבי העיר טירת כרמל - כ-25,000 תושבים שהם כ-9,500 צרכנים.

  • צריכת המים של שתי הרשויות, מגיעה לכ-5.5 מיליון מ"ק בשנה, כאשר המים נרכשים מחברת "מקורות". 

ניהול איכות והסמכות  ISO


תאגיד מעיינות החוף שואף לעמוד בסטנדרטים מחמירים של איכות בכל תחומי פעילותו.
לשם כך, התאגיד הוסמך לקבלת תקני איכות בינלאומיים, ופועל על פיהם. מאמץ זה זיכה את התאגיד בתעודת "תו זהב" מטעם מכון התקנים הישראלי. כמו כן, התאגיד מחזיק בתקנים הבאים:
- תקן ISO9001 לאיכות – מטרת תקן זה הינה לשפר באופן מתמיד את איכות העבודה והשירות בארגון, וכן לנהל בקרה מתמדת על עמידת הארגון ביעדיו. העבודה על פי תקן זה משפיעה על כל תחומי העבודה בארגון, ותורמת רבות למחויבות של תאגיד מעיינות החוף לספק שירות ברמה הגבוהה ביותר.
- תקן ISO14001 לאיכות הסביבה – תקן זה מתמקד בשיפור ביצועים ובבקרה בתחום הסביבה, ומהווה חלק מפעילות התאגיד לאספקת מים באיכות גבוהה, לטיפול בשפכים בצורה מיטבית, ולמניעת נזק סביבתי.
- תקן ISO45001 לבטיחות ובריאות תעסוקתית – תקן זה מספק מסגרת לשמירה על הבטיחות והבריאות של עובדי התאגיד, וכן של תושבי קריית ביאליק וטירת כרמל. התאגיד מחויב לתחום הבטיחות ונעזר בתקן למימוש מחויבות זו.
- תקן ISO27001 לאבטחת מידע – תקן זה קובע דרכים לשמירה על אבטחת המידע בארגון, באמצעים טכנולוגיים ואנושיים. התאגיד מחויב לאבטחת המידע האישי של צרכני מים, ופועל לשמירה על מידע זה באמצעים מתקדמים, ובעזרת תקן זה.