משק מים לשעת חירום


תאגיד 'מעיינות החוף' הינו מפעל חיוני ורואה במוכנות לשעת חירום נושא חשוב ממעלה ראשונה ומקדיש לו את מירב המאמצים והמשאבים כדי להיות מוכנים לעתות משבר.
בשעת חירום יפעל תאגיד 'מעיינות החוף' במתכונת מיוחדת, כדי להמשיך את אספקת המים ושירותי פינוי מי השופכין כסדרם. התאגיד יפעיל את כל אמצעי החירום העומדים לרשותו, בהתאם להנחיות רשות המים, פיקוד העורף ובשיתוף עם העיריות של קריית ביאליק, טירת כרמל וכוחות הביטחון, וזאת על מנת להמשיך ולספק את שירותי הבסיס של התאגיד לצרכניו.
המים הנם משאב חיוני ואסטרטגי מהמעלה הראשונה ומצרך קיומי ובסיסי של החיים. מדינת ישראל נמצאת תחת איום מתמיד הן על מקורות הטבע והן על מתקני המים והביוב.
משבר מים - הינו אירוע הגורם להפסקה, חלקית או מלאה, של אספקת מים ראויים לשתייה לאוכלוסייה רבת היקף, הן בשל פעילות מלחמתית ואירועי טרור והן בשל אסון טבע או תקלה טכנית. במקרים מסוימים המשבר עלול להוביל להפרעות בסילוק הביוב הביתי / העירוני.
האפשרות כי משבר מים יגרם ללא התרעה מוקדמת מגבירה את החשיבות בהיערכות מוקדמת.

אתר האינטרנט של תאגיד 'מעיינות החוף' ישמש כקרקע נוחה להעברת הודעות מיוחדות בשעת חירום.

מצבי החירום - המדינה הגדירה מספר מצבי יסוד, אשר יסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד למשבר מים. מצבי היסוד כוללים בתוכם את המשמעות הנגזרת מהמצב, תוך פירוט הפעילות שעל התאגיד לנקוט בכל אחד מהמצבים.
מצב יסוד 3 – שיבושים באספקת המים מערכת אספקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה ולכן, פגיעה במערכת החשמל יכולה להוביל לקשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים. לפי הנחיות רשות המים תוגבל אספקת המים בעת זו ל – 80 ליטר ליממה לנפש לכל הצרכים. תאגיד 'מעיינות החוף' חילק את העיר לאזורים וישלוט על ויסות המים אליהם, כך שהפגיעה בשגרת החיים של התושבים תצומצם למינימום.
במצב יסוד 3 - ינחה התאגיד את התושבים לנהוג במשמעת מים: צמצום כל הפעילויות הצורכות מים רבים, אשר אינן חיוניות, כגון השקיית גינות ושטיפת כלי רכב.
מצב יסוד 4  - לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק מהשכונות במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המים המוליכה מים לתושבים בחלק מהשכונות עד כדי שלא תתאפשר הזרמת מים בצנרת או שימוש במי הברז לשתייה מחשש לזיהום.
לפי הנחיות רשות המים, כמות המים שתסופק לתושבים באזור המשבר הנה 20 ליטר לנפש ליממה. במקרה כזה, תאגיד 'מעיינות החוף' תחנות לחלוקת מים לתושבים, על בסיס מיכלים שיפוזרו באזורים מרכזיים ברחבי העיר, על פי תכנית מוגדרת מראש. מיקום תחנות החלוקה יפורסמו באמצעי התקשרות, באתר האינטרנט של התאגיד ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית.
התושבים יתבקשו להגיע לתחנת החלוקה הקרובה למקום מגוריהם כדי לקבל מים בכלי קיבול אותם יקבלו בתחנת החלוקה או בכלי קיבול שיביאו איתם מהבית.
מצב יסוד 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל רחבי העיר זהו המצב החמור ביותר בחירום, במסגרתו תידרש חלוקת מים לכל העיר בו זמנית, עקב פגיעה
חמורה בתשתיות או לחילופין בעקבות חשש לזיהום מים רחב היקף.
לפי הנחיות רשות המים, במצב זה ערוך התאגיד לחלק 4 ליטר לנפש ליממה לשתייה בלבד -הכמות המינימאלית לנפש.
במצב זה יחולקו לתושבים מים בתחנות החלוקה הקבועות והפרוסות ברחבי העיר (בדומה למצב חירום 4). בנוסף, ובמידת הצורך לפי החלטת המדינה , תתאפשר חלוקת מים של בקבוקי מים מינראליים שיחולקו ברשתות השיווק הגדולות.
כיצד להיערך למצב חירום?
 שמרו בקבוקי מים בבתים - אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בביתו מנת מים לפי חישוב של 4 ליטר לנפש ליממה, לשלוש יממות. מים יכולים להיות גם מי ברז אין חובה להחזיק מים מינרלים. הכנה מראש תקטין את הלחץ בשעת חירום ותמנע את הצורך לצאת מהבית בעת חירום.
חשוב מאד: את המים יש להחליף אחת ל–3 חודשיים במים טריים. במים הישנים יש להשתמש לצרכי שתייה או כל שימוש אחר בבית. את בקבוקי המים המינרלים יש להחליף לפי הוראות התפוגה של היצרן על גבי הבקבוקים.
הכינו ערכת סניטציה (תברואה) - מומלץ לשמור בבית ערכת תברואה בסיסית המכילה ברובה מוצרים הנמצאים בשימוש יום יומי בכל בית. את הערכה יש לשמור במקום קריר ומוצל בממ"ד או בחדר החירום בבית.
מה נכלל בערכה: חבילת מגבונים לחים, ג'ל אנטי בקטריאלי לשמירה על היגיינה אישית בהעדר מים, כלים חד פעמיים, מגבות נייר, שקיות איסוף פסולת, שקיות סניטציה לצרכים סניטאריים. ( ניתן לרכוש באתרים / מקומות המתמחים בכך ).
חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים
לאוכלוסייה זו משתייכים הכפופים לחוק הסיעוד, בכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים ומוגבלים, לפי המדווח באגף הרווחה בעיר שמטפל בהם באופן שוטף בכל ימות השנה. כל תושב הנמנה על אוכלוסייה זו יקבל את מנת המים המגיעה לו ע"י מערך מתנדבים של העירייה / הרשות המקומית.