חיפושדלג על חיפוש
תשלומים
טפסים להורדה
תיק תושב
חשבונית  במייל
הודעה על הפסקת מים
הערכות בחירום
הצטרפות להוראת קבע
קריאת מד מים מרחוק
נגישות לשירות
חדש! זימון תורים מראש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אספקת המים בקריית ביאליק ובטירת כרמל מסתכמת לכדי כ-4.5 מיליון מ"ק בשנה.

כל המים המסופקים בקרית ביאליק ובטירת כרמל נרכשים ע"י התאגיד מחברת מקורות. 

איכות מי השתייה

 

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה ומתקני מי השתייה), מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב - התשע"ג - 2013". התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

 

תאגיד 'מעיינות החוף' מבצע בדיקות רבות לבקרה על איכות מי השתייה, על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. הבדיקות מבוצעות ב- 11 נקודות דיגום הפרושות ברחבי קריית ביאליק ו- 13 נקודות הפרושות בטירת כרמל ומייצגות את נקודות אספקת המים של חברת מקורות ואת רשת אספקת המים העירונית.

 

הדגימות נשלחות לבדיקה במעבדת לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות.

 

הבדיקות מבוצעות בהתאם לתוכנית דיגום שנתית הקובעת את הרכב הבדיקות ותדירותן וכוללות:

  • בדיקה מיקרוביאלית
  • כלור נותר
  • עכירות
  • פלואור
  • מתכות
  • Trihalomethanes

מדי רבעון מפורסמות תוצאות הבדיקות בדוח איכות המים (הדוחות מפורסמים בעיתונות המקומית ומצויים באתר האינטרנט של התאגיד). פעמיים בשנה נשלח בדיוור גם לבתי התושבים.

 

 

הודעות חברת מקורות:

 

23/07/2020- הודעת חברת מקורות: הודעה על שינוי מים

 

29/03/20- הודעת חברת מקורות: הודעה על שינוי מקור מים

 

24/10/19- הודעת חברת מקורות: הודעה על שינוי מקור מים

 

3/09/19- הודעת חברת מקורות: הודעה על שינוי מקור מים

 

 

17/04/19- המשך אספקת מים מהמוביל הארצי - קריית ביאליק

 

11/02/19- הודעה על חידוש אספקת מים מותפלים

 

30/12/18- החל מתאריך 30/12/18 ולתקופה של כחודש וחצי, תהיה הפסקת אספקה מהמוביל הארצי

 

09/08/18- עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי- חברת מקורות

 

14/06/18- הודעה בדבר אחריות לתקינות צנרת פנימית בביניין.

 

2018\05\10- עדכון רשות המים בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי

 

 12/9/2017 - הודעת חברת מקורות בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי.

 

14/3/2017 - הודעת חברת מקורות: עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי.


19/12/2016 - הודעת מקורות בדבר שינוי זמני של מקור אספקת מים במערכת הארצית בצפון.
 

8/9/2016 - הודעת חברת מקורות בדבר עדכון המשך אספקת מים במוביל הארצי.

 

4/5/2016 הודעת חברת מקורות בדבר עדכון המשך אספקת מים במוביל הארצי

 

3/4/2016 - דיווח חברת מקורות אודות מרכיבי איכות כימים לשנת 2015

 

13/1/2016 - הודעת חברת מקורות בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד