שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: קול קורא להצטרפות למאגר הספקים של החברה קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי 2/2023, החלפת קווי ביוב ברחובות הרב זרביב, רמב"ם, צנחנים, אשכול בטירת כרמל קטגוריה: מכרזי ספקים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מענה לשאלות מכרז 02/23 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: כתב כמויות מכרז 2/23 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים